Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

29 Aralık 2022 2022-12-29 11:50

Bu internet sitesine giren kişiler Whatsapp butonuna tıklamak ve bizimle iletişime geçmek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yöntemlerle işlenmesi, aktarılması hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Monec Hotel”) tarafından aydınlatılmaktadır. 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenmesi ve Hukuki Sebebi – 
 • Ad ve Soyad, Cep Telefonu Numarası, Paylaşmanız halinde E-posta adresi, Mesajınızla ilettiğiniz sesli, yazılı veya görüntülü kişisel verileriniz, Otel’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi, Whatsapp üzerinden ulaşan kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “KVKK” 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, KVKK 5/2 uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep halinde; “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır.
 • Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, hizmetlerin sağlanması ile sınırlı olarak, iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız “Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılmaktadır.
 • Kişisel verileriniz; gerektiğinde hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek amacıyla KVKK 5/2 uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hukuk hizmeti aldığımız “Avukatlar” ile paylaşılmaktadır.
 • Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız “Tedarikçiler’’ ile paylaşılmaktadır. Örneğin;  Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız Avukatlar ile; mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler, sözleşmenin ifası için gerekli işlemler kapsamında rezervasyonu ve alımı gerçekleştirdiğiniz Seyahat Acenteleri ve Şirketleri ile, konaklama ödemesi ile ilgili işlemler için gerekmesi halinde ödeme işlemlerinin yapıldığı Bankalar ile, konaklamanız ile ilgili dış hizmet temini gerektiği durumlarda bu hizmetlerin Tedarikçileri ile, Merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, ilgili hizmetin temin edildiği Topluluk Şirketlerimiz ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.
 • Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, Whatsapp uygulamasının yurt dışı merkezli bir şirket olması sebebiyle bu uygulamadan paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 9.maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde yurt dışına aktarılmaktadır.
 • Haklarınız 

Otel tarafından verilerinizin işlendiği ve Otel’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Otel’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Otel’den, yine Otel tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

 • Veri Sorumlusuna Başvuru:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Otelimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden Otelimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – 

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Otel olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis no: 02774001962900011

E-posta adresi: info@hotelmonec.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: deltainsaatsanayi@hs01.kep.tr

Fiziki Posta adresi: Esat Özoğuz Sokak No:5, 06450, Oran, Çankaya / Ankara

Müsaitliği Kontrol Et

Şaşırtıcı ve tatmin edici avantajlar için tatilinizi buradan ayırtın.

1 Oda , 1 Yetişkin , 0 Çocuklar
Odalar
yetişkinler
çocuk
Rezervasyon Kuralları Süre ve Gizlilik