Online Rezervasyon Aydınlatma Metni

Online Rezervasyon Aydınlatma Metni

24 Aralık 2022 2023-01-05 14:48
 • Otelde konaklama yapan kişiler, “Misafir” olarak adlandırılacak olup işbu aydınlatma,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Otel”)  tarafından yapılmaktadır. 

  • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi
  • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 2. maddesi ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik uyarınca kimlik bilgilerinin ve giriş çıkış kayıtlarının tutulmasının zorunlu olması, misafirlerimiz ile aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamındaki konaklama işlemlerinin gerçekleştirmesi, hizmet süresince ve sonrasında destek sunulabilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iletişimin sağlanması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, sizlere kişiselleştirilmiş hizmetler sunulabilmesi, ödeme hizmetlerinin sağlanabilmesi, muhasebe, finans ve hukuki süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir. 
  • Kimlik (Ad, Soyad), Otelde konaklama süreniz, İletişim (e-posta adresi, telefon numarası) Oda seçiminiz, Kişi Sayısı (yetişkin, çocuk), Transfer talebi, size nasıl geri dönüş yapacağımıza ilişkin tercihleriniz (e-posta, arama), notunuz kısmına yazdığınız bilgileriniz.
  • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi 
  •  Otel olarak kişisel verilerinizi Monec Otel Web sitesi sitesinde doldurduğunuz formlar aracılığıyla otomatik yollarla topluyoruz.
  •  Kişisel verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi
  • Kişisel verileriniz; Otelimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep olması halinde “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına” aktarılmaktadır. (Örnek: Mahkemeler, yargı makamları, vergi dairesi)
  • Otel misafirlerinin kimlik ve geliş – gidiş kayıtları, Kimlik Bildirme Kanunu 2. maddesi uyarınca kanunlarda öngörülmesi ve Otel’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki sebebine dayanarak Genel Kolluk Örgütlerine ve  Devlet İstatistik Enstitüsüne aktarılmaktadır
  • Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız “Tedarikçiler’’ ve “İş Ortakları” ile paylaşılmaktadır. Örneğin; bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; denetim durumlarında Denetçiler ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.
  • Haklarınız: 

  Otel tarafından verilerinizin işlendiği ve Otel’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

  “Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Otel’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Otel’den, yine Otel tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

  • Veri sorumlusuna Başvuru:  

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  Veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

  • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

  Veri Sorumlusu Unvan: Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

  Mersis no: 02774001962900011

  E-posta adresi: info@hotelmonec.com.tr

  Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: deltainsaatsanayi@hs01.kep.tr

  Fiziki Posta adresi: Esat Özoğuz Sokak No:5, 06450, Oran, Çankaya / Ankara

Müsaitliği Kontrol Et

Şaşırtıcı ve tatmin edici avantajlar için tatilinizi buradan ayırtın.

1 Oda , 1 Yetişkin , 0 Çocuklar
Odalar
yetişkinler
çocuk
Rezervasyon Kuralları Süre ve Gizlilik